VOC

VIOS OndernemersClub (VOC)

De VIOS Ondernemersclub is een in 2010 opgerichte stichting met ruim 30 leden die bestuurlijk onafhankelijk functioneert van VIOS. De doelstelling van de VIOS Ondernemerclub sluiten natuurlijk wel nauw aan bij het streven een familie vereniging te zijn.

In de meest ruime zin van het woord “VIOS ondersteunen haar vooraanstaande rol in het amateurvoetbal te behouden en uit te breiden”. Die steun laat zich vanzelfsprekend vertalen in geld, 60% van de inkomsten van de Ondernemersclub gaat naar VIOS op basis van concrete voorstellen van leden en het bestuur van VIOS. Zeker zo belangrijk is het netwerk dat VIOS daarnaast, via de Ondernemersclub, sinds haar oprichting in 2010 tot haar beschikking heeft gekregen.

Met die term “netwerk” is ook het trefwoord gevallen dat veel bedrijven in het afgelopen jaar heeft doen besluiten lid te worden van de Ondernemersclub. Uiteraard gunt men de club de financiële ondersteuning en speelt bij veel bedrijven de sociaal-maatschappelijke betrokkenheid een rol. Maar daarnaast hoeft niet verhuld te worden dat een zakelijk belang ook mee mag spelen. Het netwerk van de op dit moment meer dan 30 Ondernemers dat men in één keer aanboort kan een interessant gegeven zijn in uw relatiemarketing.
Veel business-to-business contacten worden via de Ondernemersclub gelegd en (zakelijke) vriendschappen zijn, tijdens het bezoeken van de wedstrijden op zaterdagen, de aansluitende nababbel onder het genot van een drankje en het deelnemen aan de jaarlijks georganiseerde Ondernemersclub-evenementen, gesloten.

De contributie voor het lidmaatschap van de Ondernemersclub bedraagt € 500,- (excl. Btw) per jaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur van de VIOS OndernemersClub

Voorzitter : Dick Visch

Penningmeester : Harry de Jong

Secretaris : Gert van der Ziel